Oasis Academy - Coulsdon

Secondary Homefield Road, Old Coulsdon, Coulsdon CR5 1ES

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 15,600 2,850 £4,830 n/a -0.8%
Y llynedd 803,000 123,000 £299,000 £221,000 +2.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 1,410,000 295,000 £116,000 £44,200 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 28 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 4.6% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 64,000 kWh sydd wedi costio £22,000. Mae hyn yn gynnydd o 2,800 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 3,200 kg CO2 ychwanegol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £450 ac wedi cynhyrchu 450 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£21,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£22,000 91,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£170,000 89,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£180,000 97,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£67,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Coulsdon Pupils