Oasis Academy - Johanna

Primary Johanna Street, Lower Marsh, London SE1 7RH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,420 146 £441 n/a +10%
Y llynedd 94,200 15,800 £37,400 £22,600 +3.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,610 548 £157 n/a +8.1%
Y llynedd 185,000 38,800 £15,000 £4,540 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 100% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 14,000 kWh o nwy sydd wedi costio £730. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 7,200 kWh a 1,500 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £41 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,100 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£11,000 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,800 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Johanna Pupils