Oasis Academy - Hadley

Mixed primary and secondary South Street, Enfield EN3 4PX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 15,700 1,470 £4,880 n/a +1.2%
Y llynedd 920,000 138,000 £349,000 £245,000 -10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,580 751 £215 n/a +1.5%
Y llynedd 731,000 153,000 £61,400 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 21% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 14,000 kWh o nwy sydd wedi costio £680. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £63 a 490 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £260 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£20,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£200,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£140,000 74,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,500 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£20,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 15fed Medi 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Iau 27ain Ebr 2023
2022
3 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Llun 19eg Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 16eg Medi 2022

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Oasis Academy - Hadley Pupils