Oasis Academy - Don Valley

Mixed primary and secondary Leeds Road, Sheffield S9 3TY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,020 696 £2,170 n/a +3.1%
Y llynedd 366,000 60,300 £136,000 £74,500 -8.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 114 24 £6.85 n/a +25%
Y llynedd 39,800 8,360 £2,870 dim n/a
Trydan data: 16 Tach 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.5% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,700 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 430 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 72 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,600 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£62,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£370 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£13,000 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£26,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Don Valley Pupils