Oasis Academy - Foundry

Primary 46 Foundry Road, Birmingham B18 4LP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,740 346 £527 n/a +9.6%
Y llynedd 89,900 15,300 £33,400 £18,900 -5.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,000 420 £120 n/a +12%
Y llynedd 323,000 67,900 £26,300 £15,400 n/a
Trydan data: 17 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 18 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,100 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,000 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Foundry Pupils