Oasis Academy - Henderson Avenue

Primary Henderson Avenue, Scunthorpe DN15 7RW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,910 330 £902 n/a -0.9%
Y llynedd 150,000 15,600 £56,300 £13,200 -8.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,710 779 £223 n/a +45%
Y llynedd 408,000 85,700 £31,600 £12,400 n/a
Trydan data: 15 Tach 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,400 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£200 690 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,900 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Henderson Avenue Staff

Oasis Academy - Henderson Avenue Pupils