Oasis Academy - Lords Hill

Secondary Romsey Road, Southampton SO16 8FA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,000 2,090 £3,720 n/a +11%
Y llynedd 653,000 96,300 £239,000 £175,000 -7.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,010 842 £241 n/a +5.4%
Y llynedd 468,000 98,200 £39,600 dim -55%
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 9 Meh 2020 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,100 kWh o nwy gan gostio £69. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 41% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 8,200 kWh o gymharu â5,800 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£1,000 7,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£30,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£150,000 79,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£130,000 71,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,900 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Lords Hill Pupils