Oasis Academy - Shirley Park - Long Lane campus

Primary Long Lane, Croydon CR0 7AR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,860 104 £578 n/a -4.4%
Y llynedd 136,000 16,900 £54,800 £28,400 +8.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 221 46.3 £13.20 n/a -33%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 12 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 28 Maw 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 32 kW yn y gaeaf i 4.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £10,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 470 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 45 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,800 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£22,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,300 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Oasis Academy - Shirley Park - Long Lane campus Staff

Oasis Academy - Shirley Park - Long Lane campus Pupils