Oasis Academy - Warndon

Primary Edgeworth Close, Warndon, Worcester WR4 9PE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,980 295 £925 n/a +7.2%
Y llynedd 170,000 28,500 £65,100 £25,400 -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 481 101 £28.90 n/a +43%
Y llynedd 618,000 130,000 £53,600 £30,100 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 9 Gorff 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.2%, gan gostio £62 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 14 kW yn y gaeaf i 7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,300 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,900 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£9,100 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£5,700 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Warndon Pupils