Hollinswood Primary School and Nursery

Primary Dale Acre Way, Hollinswood TF3 2EP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,110 429 £316 n/a +6.8%
Y llynedd 107,000 17,900 £16,000 £5,310 -6.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,110 232 £33.20 n/a +7.1%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Gorff 2019 - 20 Medi 2023. Nwy data: 17 Ion 2023 - 14 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,300 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,800 5,000 kg CO2
£33,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Hollinswood Primary School and Nursery Staff

Hollinswood Primary School and Nursery Pupils