Oasis Academy - Watermead

Primary Barrie Crescent, Sheffield S5 8RN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,690 468 £833 n/a +6.0%
Y llynedd 134,000 19,400 £49,800 £22,800 -1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,420 298 £85 n/a +13%
Y llynedd 130,000 27,200 £10,600 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 9 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 26% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 7,200 kWh o nwy sydd wedi costio £360. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 1,500 kWh a 310 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 15% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,600 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,600 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,600 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Watermead Pupils