Oasis Academy - Woodview

Primary Woodview Drive, Birmingham B15 2HU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,890 573 £894 n/a +5.0%
Y llynedd 149,000 24,600 £56,100 £29,300 +5.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 449 94.4 £27 n/a 180%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 10 Meh 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 25% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 11,000 kWh sydd wedi costio £3,800. Mae hyn yn gynnydd o 2,200 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 160 kg CO2 ychwanegol.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,800 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,000 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£24,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£21,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,500 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,400 4,800 kg CO2
£32,000 Dysgu rhagor

Oasis Academy - Woodview Pupils