Prince Albert High School

Secondary 115 Holford Drive, Perry Barr, Birmingham B42 2TU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,930 584 £1,400 n/a -6.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,030 1,270 £403 n/a +46%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 11 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 240% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 8,300 kWh o nwy sydd wedi costio £550. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £390 a 1,200 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  13% sy'n costio£47 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£23,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,100 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£15,000 46,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 28ain Ebr 2023

Prince Albert High School Pupils