Robin Hood Junior School

Junior Thorncroft Road, Sutton, Surrey SM1 1RL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,580 320 £237 n/a +14%
Y llynedd 72,900 12,300 £10,900 £1,480 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 472 99.2 £14.20 n/a +61%
Y llynedd Data ar gael o Mai 2024
Trydan data: 30 Medi 2019 - 21 Medi 2023. Nwy data: 23 Mai 2023 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,500 1,900 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022

Robin Hood Junior School Pupils