Sambourne Primary School

Primary Sambourne Road, Warminster BA12 8LF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 682 67.1 £164 n/a +10.0%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 330 69.3 £21.90 n/a -38%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 26 Medi 2023. Nwy data: 18 Ion 2023 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 10%, gan gostio £15 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 1.7% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £55 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£570 370 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£180 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£2,000 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£260 830 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Sambourne Primary School Pupils