Sheffield Park Academy

Secondary Beaumont Road North S2 1SN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 14,700 2,460 £2,960 n/a +7.8%
Y llynedd 661,000 89,800 £133,000 £77,800 -9.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,650 976 £353 n/a -41%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£14,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£78,000 66,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£56,000 47,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£21,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,900 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

Sheffield Park Academy Pupils