Sir John Nelthorpe School

Secondary Grammar School Road, Brigg, North Lincolnshire DN20 8AA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,290 477 £794 n/a -6.6%
Y llynedd 261,000 39,700 £39,200 £12,700 -1.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 359,000 75,300 £10,800 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 23 kW yn y gaeaf i 17 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 370 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £51 ac wedi cynhyrchu 51 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,400 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,600 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sir John Nelthorpe School Pupils