Sir Jonathan North College

Secondary Knighton Lane East, Leicester LE2 6FU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,990 1,500 £3,010 n/a +10%
Y llynedd 511,000 91,100 £131,000 £62,000 -4.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,290 271 £116 n/a -3.7%
Y llynedd Data ar gael o Hyd 2023
Trydan data: 19 Tach 2020 - 25 Mai 2023. Nwy data: 18 Hyd 2022 - 30 Mai 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£12,000 58,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,200 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£73,000 43,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£39,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£23,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Sir Jonathan North College Pupils