St Bernadette's R C Primary School

Primary Preston Road, Brighton, East Sussex BN1 6UT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,140 111 £274 n/a +11%
Y llynedd 55,300 9,220 £10,200 £3,220 -21%
Nwy Wythnos ddiwethaf 155 32.5 £6.20 n/a +20%
Y llynedd 92,500 19,400 £2,880 £183 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 11%, gan gostio £27 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.1 kW yn y gaeaf i 1.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,200 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£230 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£710 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 23ain Chwe 2023

St Bernadette's R C Primary School Staff

St Bernadette's R C Primary School Pupils