St Joseph's Catholic Primary School, Devizes

Primary St Joseph's Place, Devizes SN10 1DD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 740 73.6 £178 n/a +3.6%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 592 124 £39.40 n/a +16%
Y llynedd Data ar gael o Chwe 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 27 Medi 2023. Nwy data: 23 Chwe 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!
Ardderchog! Yn ystod gwyliau'r Haf mae defnydd nwy eich ysgol wedi gostwng 53% o gymharu âHanner tymor yr haf. Rhwng Dydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio1,000 kWh o nwy sydd wedi costio £67. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hwn yn arbediad o £77 a 240 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£700 460 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,300 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£420 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Joseph's Catholic Primary School, Devizes Staff

St Joseph's Catholic Primary School, Devizes Pupils