St Mary's Primary School Timsbury

Primary Lansdown View, Timsbury BA2 0JR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 920 58 £138 n/a +6.8%
Y llynedd 50,600 7,300 £7,580 £3,730 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 185 38.8 £5.54 n/a 850%
Y llynedd 22,500 4,720 £675 dim n/a
Trydan data: 27 Ion 2014 - 26 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.6C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £8.20.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 9.1% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £320 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,700 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£190 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£29 200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 20fed Maw 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 30ain Medi 2022

St Mary's Primary School Timsbury Staff

St Mary's Primary School Timsbury Pupils