St Osmunds Middle School

Mixed primary and secondary Barnes Way, Dorchester DT1 2DZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,770 352 £565 n/a +0.4%
Y llynedd 200,000 32,200 £30,100 £11,300 -17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,070 226 £32.20 n/a +9.0%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 15 Tach 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 21 kW yn y gaeaf i 9.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £370 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 180 kWh o nwy gan gostio £5.40. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,900 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£190 2,600 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£960 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

St Osmunds Middle School Pupils