Norton Hill School

Secondary Charlton Road, Midsomer Norton BA3 4AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,400 982 £1,860 n/a +4.1%
Y llynedd 568,000 75,100 £85,200 £22,000 -8.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 8,990 1,890 £270 n/a +23%
Y llynedd Data ar gael o Iau 12 Hyd 2023
Trydan data: 22 Hyd 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 12 Hyd 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 28 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,800 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,800 kWh o nwy gan gostio £55. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,700 9,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£22,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,500 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Norton Hill School Pupils