Welton Primary School

Primary Radstock Road, Midsomer Norton BA3 2AG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 756 72.6 £113 n/a +3.5%
Y llynedd Data ar gael o Sad 28 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 119 24.9 £3.56 n/a +33%
Y llynedd 88,400 18,600 £2,650 dim n/a
Trydan data: 28 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £6.60.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 520 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £16 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£220 260 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£620 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£190 2,700 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£320 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Welton Primary School Pupils