Leigh on Mendip School

Primary Leigh Street, Leigh on Mendip, Somerset BA3 5QQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy data: 21 Maw 2023 - 10 Meh 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Leigh on Mendip School Pupils