St Peter & St Paul CE Primary School

Primary Redshank Drive, Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 3FX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,540 312 £232 n/a +8.5%
Y llynedd 75,900 12,600 £11,400 £3,090 +1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 28 Medi 2023
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 28 Mai 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.5%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.5 kW yn y gaeaf i 4.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £380 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,500 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,000 7,200 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Llun 3ydd Gorff 2023

St Peter & St Paul CE Primary School Staff

St Peter & St Paul CE Primary School Pupils