St Thomas Catholic Voluntary Academy

Primary Church View, Ilkeston, Derbyshire, DE7 4LF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,010 96.5 £152 n/a +5.7%
Y llynedd 47,800 7,920 £7,170 £866 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 109,000 22,800 £3,260 dim -55%
Trydan data: 2 Gorff 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.5 kW yn y gaeaf i 1.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £700 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 28% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £720 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£400 470 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£380 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£220 1,500 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£120 860 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£1,100 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

St Thomas Catholic Voluntary Academy Staff

St Thomas Catholic Voluntary Academy Pupils