St Thomas Of Aquin's High School

Secondary 2-20 Chalmers St EH3 9ES

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,910 689 £249 n/a -9.9%
Y llynedd 361,000 60,100 £13,000 £6,510 -1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 12,200 2,560 £686 n/a +32%
Y llynedd 944,000 198,000 £53,200 £11,900 -7.5%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 39 kW yn y gaeaf i 21 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,700 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £83 ac wedi cynhyrchu 330 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,500 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,500 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£12,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£390 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â'r gofalwr neu reolwr safle i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Maw 13eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu Mascot Ynni ar gyfer eich ysgol

Maw 13eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Llun 12fed Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 12fed Meh 2023
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Llun 5ed Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 5ed Rhag 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 10fed Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 10fed Hyd 2022

St Thomas Of Aquin's High School Staff

St Thomas Of Aquin's High School Pupils