Sunrise Academy

Special Church Lane, Lowestoft NR338AX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 203 20.5 £30.70 n/a -2.0%
Y llynedd Data ar gael o Iau 28 Medi 2023
Trydan data: 28 Medi 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.2% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £60 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 2.6 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 13 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn