Tanworth-in-Arden Primary School and Nursery

Primary The Green Tanworth in Arden Warwickshire B945AJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 259 54.4 £23.30 n/a +24%
Y llynedd 169,000 35,500 £6,490 £1,620 n/a
Nwy data: 1 Medi 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 830 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £32 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Ardderchog! Yn ystod gwyliau'r Haf mae defnydd nwy eich ysgol wedi gostwng 71% o gymharu âHanner tymor yr haf. Rhwng Dydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio280 kWh o nwy sydd wedi costio £26. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hwn yn arbediad o £62 a 140 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£660 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,800 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£460 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Tanworth-in-Arden Primary School and Nursery became an active user of Energy Sparks!

Mer 13eg Medi 2023

Tanworth-in-Arden Primary School and Nursery Staff

Tanworth-in-Arden Primary School and Nursery Pupils