The Mease Spencer Academy

Primary Carsington Road, Hilton DE65 5LX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,610 161 £242 n/a +2.8%
Y llynedd 76,400 12,700 £11,500 £8,500 +0.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,620 761 £109 n/a +55%
Y llynedd 251,000 52,600 £7,520 £4,600 -7.0%
Trydan data: 1 Rhag 2020 - 28 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.2 kW yn y gaeaf i 2.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,900 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £170 ac wedi cynhyrchu 580 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,500 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,500 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

The Mease Spencer Academy Pupils