The Thomas Hardye School

Secondary Queen's Avenue, Dorchester, Dorset DT1 2ET

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 13,300 1,450 £2,000 n/a +1.7%
Y llynedd 623,000 99,000 £93,400 £21,600 -5.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,730 574 £82 n/a +7.0%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 7 Gorff 2021 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 15 Tach 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 54 kW yn y gaeaf i 32 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,900 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,200 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,900 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£22,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£610 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£5,600 39,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

The Thomas Hardye School Pupils