Two Rivers Church of England Primary School

Primary Fairfield Way, Keynsham, Bristol BS31 1GD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,900 15.8 £285 n/a -17%
Y llynedd Data ar gael o Maw 17 Hyd 2023
Trydan data: 17 Hyd 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 13% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 17%, gan arbed £58 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,200 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,300 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Two Rivers Church of England Primary School Staff

Two Rivers Church of England Primary School Pupils