Wardie Primary School

Primary Granton Road, Edinburgh EH5 3NJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,160 376 £150 n/a +2.4%
Y llynedd 289,000 44,600 £10,400 £7,400 +21%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,520 949 £254 n/a +78%
Y llynedd 494,000 104,000 £27,800 £11,400 -15%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 7 Chwe 2020 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 65 kW yn y gaeaf i 6.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,600 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 50,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,700 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,200 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,400 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,500 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Wardie Primary School Pupils