Woodingdean Primary School

Primary Warren Road, Brighton BN2 6BB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,960 209 £469 n/a -27%
Y llynedd 121,000 18,500 £24,600 £11,000 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,090 229 £43.70 n/a +28%
Y llynedd 307,000 64,500 £9,630 £1,280 -14%
Trydan data: 20 Ion 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 2 Chwe 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.4% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £630 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £90 ac wedi cynhyrchu 220 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,700 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Woodingdean Primary School Pupils