St Oswald's Primary School

Primary St Oswalds VA School Jeffreyston Pembrokeshire SA68 0SG
Rydym yn sefydlu data ynni'r ysgol hon a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd yn barod i'w harchwilio

Pethau i'w gwneud

Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Rwyt ti wedi cwblhau 7 o weithgareddau

Rho gynnig ar hwn nesaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 20 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 6ed Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Llun 3ydd Gorff 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy

Mer 21ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am olew a'i effaith ar yr amgylchedd

Mer 21ain Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am syniadau ynni adnewyddadwy arloesol

Mer 24ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Mer 17eg Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Mer 1af Chwe 2023

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Mer 1af Chwe 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 5ed Medi 2022

St Oswald's Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Oswald's Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop