North Star Community Trust

Rydym yn gweithio gyda 4 o ysgolion yn yr ymddiriedolaeth aml-academi hon.

Rydym yn cynnal dadansoddiad dyddiol ar gyfer pob ysgol i nodi'r meysydd lle mae'r cyfleoedd mwyaf i leihau costau ac allyriadau carbon.

Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r arbedion posibl hyn ar draws y grŵp cyfan hwn o ysgolion. Cliciwch ar bennawd i weld yr arbedion ar gyfer ysgolion unigol ac archwilio'r dadansoddiad manwl.

Arbedion
Tanwydd Ysgolion Ynni (kWh) Cost (£) CO2 (kg)
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
4 558,000 £82,200 87,700
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
4 529,000 £79,400 84,100
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
4 224,000 £33,200 36,600
Lleihau eich defnydd trydan brig
4 121,000 £18,500 20,100
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
3 421,000 £13,090 88,900
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
2 381,000 £10,930 79,500
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
1 69,000 £2,100 15,000
Trowch y gwres i lawr 1°C
3 63,900 £1,916 12,890
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
1 1,700 £52 360