Woodpecker Hall Academy

Primary Cuckoo Hall Lane, London N9 8DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,990 405 £1,350 n/a -7.3%
Y llynedd 478,000 46,500 £71,700 £48,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,200 672 £96 n/a +5.6%
Y llynedd 1,100,000 232,000 £33,100 £11,600 n/a
Trydan data: 1 Ion 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 2 Hyd 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 48 kW yn y gaeaf i 32 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,200 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 740 kWh o nwy gan gostio £22. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£11,000 75,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£41,000 45,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£49,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Woodpecker Hall Academy Pupils