Heron Hall Academy

Secondary Queensway London EN3 4SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,440 691 £1,270 n/a +5.1%
Y llynedd 491,000 69,900 £73,700 £37,900 +0.8%
Trydan data: 3 Tach 2020 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 540 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £70 ac wedi cynhyrchu 67 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.1%, gan gostio £61 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£38,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£35,000 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 29ain Tach 2022
2022
2 o weithredoedd

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Maw 13eg Medi 2022

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Heron Hall Academy Pupils