Wessex Multi-Academy Trust

Rydym yn gweithio gyda 12 o ysgolion yn yr ymddiriedolaeth aml-academi hon.

Rydym yn cynnal dadansoddiad dyddiol ar gyfer pob ysgol i nodi'r meysydd lle mae'r cyfleoedd mwyaf i leihau costau ac allyriadau carbon.

Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r arbedion posibl hyn ar draws y grŵp cyfan hwn o ysgolion. Cliciwch ar bennawd i weld yr arbedion ar gyfer ysgolion unigol ac archwilio'r dadansoddiad manwl.

Arbedion
Tanwydd Ysgolion Ynni (kWh) Cost (£) CO2 (kg)
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
7 700,600 £105,610 100,090
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
5 582,400 £88,010 83,460
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
10 373,000 £57,000 54,440
Lleihau eich defnydd trydan brig
4 108,400 £16,260 17,250
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
3 213,000 £6,300 45,000
Trowch y gwres i lawr 1°C
6 166,500 £5,020 35,300
Gosod paneli solar
3 26,900 £4,160 4,370
Gwella eich rheolaeth thermostatig
1 100,000 £3,000 21,000
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
2 75,000 £2,300 15,900