Beauchamp City Sixth Form

Secondary 1 South Albion Street, Leicester LE1 6JL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,800 1,110 £3,360 n/a -1.7%
Y llynedd 522,000 86,300 £160,000 £93,200 -4.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,460 937 £403 n/a +27%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 18 Tach 2020 - 24 Medi 2023. Nwy data: 17 Ion 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 19% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £16,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 540 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £170 ac wedi cynhyrchu 90 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£93,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£54,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£27,000 15,000 kg CO2
£87,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beauchamp City Sixth Form Pupils