Beaumont School

Secondary Austen Way, St Albans AL4 0XB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,900 1,440 £1,940 n/a +3.7%
Y llynedd 608,000 97,100 £91,200 £40,000 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,040 847 £121 n/a +47%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 1 Hyd 2019 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 16 Tach 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 420 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £61 ac wedi cynhyrchu 65 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 57 kW yn y gaeaf i 33 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £110 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£40,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£10,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£560 7,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£630 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022
2022
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 23ain Medi 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 26ain Ebr 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno polisi ar ddiffodd goleuadau, cyfrifiaduron ac offer technoleg gwybodaeth arall

Maw 26ain Ebr 2022