Birchfield Primary School

Primary Trinity Road, Aston, Birmingham B6 6AJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,050 614 £720 n/a +9.1%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,170 246 £78.30 n/a +52%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 11 Rhag 2022 - 20 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2023 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,300 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,000 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£2,300 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Birchfield Primary School Pupils