Broom Leys Primary School

Primary Broom Leys Road, Coalville LE67 4DB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 160,000 27,600 £48,000 £15,900 -4.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,150 241 £103 n/a +18%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Nwy data: 20 Maw 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 9.9% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Iau 13 Gorff 2023 a Dydd Llun 28 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 7,800 kWh sydd wedi costio £2,400. Mae hyn yn gynnydd o 700 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 300 kg CO2 ychwanegol.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,500 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,200 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 9,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,000 3,100 kg CO2
£21,000 Dysgu rhagor

Broom Leys Primary School Pupils