Castle Batch Primary School Academy

Primary Rawlins Avenue, Worle, Weston-Super-Mare BS22 7FN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,760 175 £484 n/a -7.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 118,000 24,700 £4,010 dim n/a
Trydan data: 4 Rhag 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 25 Hyd 2021 - 16 Chwe 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.77 yw uwch na'r cyfartaledd. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 7.3%, gan arbed £39 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 850 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£850 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£400 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Castle Batch Primary School Academy became an active user of Energy Sparks!

Gwe 14eg Gorff 2023

Castle Batch Primary School Academy Staff

Castle Batch Primary School Academy Pupils