Castle Manor Academy

Secondary Eastern Avenue, Haverhill CB9 9JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,250 706 £1,090 n/a -0.5%
Y llynedd 388,000 64,900 £58,100 £33,300 -3.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,570 1,170 £167 n/a +14%
Y llynedd 1,060,000 223,000 £31,900 £106 n/a
Trydan data: 31 Maw 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Ion 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 28 kW yn y gaeaf i 18 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,800 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 400 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,700 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,800 55,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£17,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,800 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Castle Manor Academy Pupils