Castle Rock School

Secondary Meadow Lane, Coalville, Leicestershire LE67 4BR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 14,000 1,400 £4,370 n/a +1.9%
Y llynedd 678,000 112,000 £209,000 £121,000 -2.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,040 1,270 £545 n/a +0.4%
Y llynedd Data ar gael o Mai 2024
Trydan data: 19 Tach 2020 - 23 Medi 2023. Nwy data: 26 Mai 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 540 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £170 ac wedi cynhyrchu 90 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 44 kW yn y gaeaf i 32 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £19,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£25,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£120,000 65,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£64,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£31,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£33,000 18,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor

Castle Rock School Pupils