Chandag Infant School

Primary Chandag Road, Keynsham, Bristol BS31 1PQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 756 73.1 £113 n/a -11%
Y llynedd 51,300 8,830 £7,690 £3,050 n/a
Trydan data: 13 Gorff 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4 kW yn y gaeaf i 1.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £620 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 290 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £43 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,000 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£500 580 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£950 1,200 kg CO2
£9,400 Dysgu rhagor

Chandag Infant School Pupils