Cheetham CE Community Academy

Primary Halliwell Lane, Cheetham Hill M8 9FR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,120 429 £1,050 n/a -6.4%
Y llynedd 147,000 24,600 £63,500 £13,000 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 384,000 80,600 £44,600 £6,040 -17%
Trydan data: 5 Rhag 2021 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,000 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£11,000 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein diet yn effeithio ar yr hinsawdd

Llun 10fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Sul 2ail Ebr 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein dewisiadau trafnidiaeth yn effeithio ar yr amgylchedd

Maw 21ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Maw 14eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Llun 13eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Llun 13eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am ynni morol

Sul 12fed Maw 2023
2023
1 weithred

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Llun 13eg Chwe 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Iau 12fed Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch faint o nwy tŷ gwydr sy'n cael ei gynhyrchu gan wastraff bwyd eich ysgol

Llun 21ain Tach 2022

Cheetham CE Community Academy Staff

Cheetham CE Community Academy Pupils