Clements Primary School

Primary Greenfields Way, Haverhill CB9 8NJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 112,000 19,000 £16,900 £10,200 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 3 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 10 kW yn y gaeaf i 5.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £740 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,200 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,200 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,400 2,900 kg CO2
£20,000 Dysgu rhagor

Clements Primary School Pupils